اطلاعات تماس با مارابو

دفتر تهران

-

تلفن: +98-2166785392
فکس: +98-2184211933
پست الکترونیک: Ghaflankoohtehran@gmail.com

کارخانه

کرج، جاده محمدشهر، بعد از خط راه آهن،
خ صبوری، مقابل مجتمع طوبی

تلفن: +98-2636703661-5
فکس: +98-2636703664
پست الکترونیک: Ghuflunkoh@yahoo.com

دفتر کرج

کرج، جاده محمدشهر، بعد از خط راه آهن،
خ صبوری، مقابل مجتمع طوبی

تلفن: +98-2636711200
فکس: +98-2636703664
پست الکترونیک: Office3@ghaflankooh.com

فرم ارتباط با ما

شما میتوانید مستقیما از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید.